Cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul protecţiei plantelor

Despre ICDPP

 • Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor este o unitate de cercetare-dezvoltare de drept public și de utilitate publică în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești”, fiind înființat prin  HG nr. 1881/2005 privind înființarea unor institute și centre de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute, centre, stațiuni și societăți comerciale de cercetare și producție agricolă - Anexa 11 și reorganizat în baza Legii 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare modificată și completată prin Legea 72/2011, Anexa 2 / 2.10.
 •  Cod CAEN: 72 ( cercetare-dezvoltare ); 7219 (cercetare-dezvoltare în alte  aștiințe naturale și inginerie)
 •  Cod UNESCO : 3103, 3107, 3108, 3101

Strategia de dezvoltare institutionala 2013-2018

 

Principalele direcţii de cercetare-dezvoltare, inovare ale institutului

 • elaborarea sistemelor de combatere integrată adaptate la dinamica agriculturii actuale precum şi a sistemelor de suport al deciziei pe baza hărţilor de risc fitosanitar
 • elaborarea de noi tehnologii pentru creşterea siguranţei lanţurilor alimentare, în scopul realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă în agricultură 
 • identificarea și reducerea surselor de poluare a mediului generate din activitatea de protecţie a plantelor
 • elaborarea mijloacelor biologice de combatere a agenţilor de dăunare
 • selectarea metodelor agrotehnice şi a mijloacelor chimice de protecție a plantelor cu impact minim asupra mediului şi cu acţiune de stimulare a agenţilor biologici de prevenire și combatere
 • studiul bioecologiei agenţilor de dăunare ( patogeni, insecte, buruieni)  și dezvoltarea  tehnicilor de diagnosticare rapidă a acestora
 • realizarea bazelor de date (GIS/GPS) privind răspândirea agenţilor de dăunare și a microorganismelor toxigene, inclusiv identificarea    populaţiilor rezistente la acțiunea produselor de protecţie a plantelor 
 • realizarea de studii şi cercetări de ecotoxicologie necesare omologării produselor de protecţia plantelor, conform acquis-ului comunitar
 • aplicarea strategiilor naţionale și internaționale privind cercetarea în domeniul protecţiei plantelor și corelarea acestora cu alte discipline agricole

Beneficiari potențiali ai  rezultatelor obținute din activitatea de cercetare-dezvoltare

 • producătorii agricoli care preiau tehnologiile de combatere a agenților de dăunare din culturile agricole, precum și tehnologiile de protecție a produselor agroalimentare și a spațiilor de depozitare (silozuri, depozite industriale  și private, întreprinderi de morărit şi panificaţie etc)
 • industria de biosinteză care preia tehnologiile de obținere a produselor  biologice de protecție a plantelor 
 • unitățile fitosanitare județene
 • institutele de învațământ superior și institutele/stațiunile de cercetare-dezvoltare de profil agricol  

Modalități de diseminare a rezultatelor obținute din activitatea de cercetare-dezvoltare

 • publicare în Romanian Journal of Plant Protection (www.rjpp.ro) și în alte reviste de specialitate
 • realizarea de pagini web în ariile tematice specifice domeniului
 • organizarea de mese rotunde, sesiuni de comunicări științifice
 • organizarea de loturi demonstrative şi de verificare în producție
Alte linkuri

www.life734.icechim.ro

www.ysys.ro

 

Noutăți
Manifestări Științifice

Evenimente-2017
Evenimente 2017

Evenimente-2016
Sesiuni de comunicari, simpozioane, mese rotunde, workshop

Evaluări

Raport autoevaluare
Raport autoevaluare ICDPP 2002-2007

Contact

Adresa Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 8, CP 013813, OP 18, Bucureşti - ROMÂNIA
Telefon 004-021-2693231 (32, 34) 
Fax 004-021-2693239 
E-mail secretariat_stiintific@icdpp.ro

Cum ajungi la ICDPP - Localizare pe hartă