Cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul protecţiei plantelor

Situatii financiare

Anul 2014:

-          Raport de Audit Financiar
-          Situații Financiare Anuale

Anul 2015:
-          Raport de Audit Financiar
-          Situații Financiare Anuale

Anul 2016:
-          Situații Financiare Semestriale 31.12.2016

Anul 2017:

 • Raport de Execuție Bugetară la data de 31.01.2017
 • Raport de Execuție Bugetară la data de 28.02.2017
 • Buget de Venituri și cheltuieli:

  Art. 51. 

  (1) Întreprinderea publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie sau al consiliului de supraveghere, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acţionarilor sau asociaţilor şi al publicului, următoarele documente şi informaţii: 
  Alineatul a fost modificat prin Lege 111/2016 la 04/06/2016
  a) hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
  b) situaţiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
  c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
  d) raportul de audit anual;
  e) lista administratorilor şi a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administraţie şi ale directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului, precum şi nivelul remuneraţiei acestora;
  f) rapoartele consiliului de administraţie sau, după caz, ale consiliului de supraveghere;
  g) raportul anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului în cursul anului financiar;
  h) Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.
  (2) Situaţiile financiare anuale şi raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de administraţie sau, după caz, ale consiliului de supraveghere şi raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a întreprinderii publice pe o perioadă de cel puţin 3 ani.”

   

  Noutăți
  Manifestări Științifice

  Evenimente-2017
  Evenimente 2017

  Evenimente-2016
  Sesiuni de comunicari, simpozioane, mese rotunde, workshop

  Evaluări

  Raport autoevaluare
  Raport autoevaluare ICDPP 2002-2007

  Contact

  Adresa Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 8, CP 013813, OP 18, Bucureşti - ROMÂNIA
  Telefon 004-021-2693231 (32, 34) 
  Fax 004-021-2693239 
  E-mail secretariat_stiintific@icdpp.ro

  Cum ajungi la ICDPP - Localizare pe hartă